Trang chủ  Chất lượng › 

Hệ thống quản lý chất lượng

Năm 2007, Công ty xăng dầu khu vực I triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 với phương pháp quản lý tiên tiến, tiếp cận theo quá trình (MBP) để kiểm soát chất lượng công việc trong tất cả các khâu, kết hợp với ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành để không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, thỏa mãn mọi nhu cầu mong đợi của khách hàng. Tháng 01/2010, Công ty đã chuyển đổi thành công sang phiên bản ISO 9001:2008 và được Bureau Veritas Certification đánh giá, tái cấp giấy chứng nhận phiên bản mới.

Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, việc đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng xăng dầu là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Công ty xăng dầu khu vực I. Trong đó, việc đảm bảo chất lượng xăng dầu phân phối ra thị trường là một trong những tiêu chí quan trọng của chuỗi giá trị chất lượng dịch vụ mà Công ty đã cam kết với khách hàng.

Song song với việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, cũng trong năm 2007 Công ty đã triển khai xây dựng, áp dụng thành công Hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005 để kiểm soát chất lượng xăng dầu trong tất cả các khâu nhập, tồn trữ và xuất ra thị trường. Hệ thống được Văn phòng công nhận chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (VILAS) đánh giá, cấp giấy công nhận với số hiệu VILAS 294, hiện nay phòng thử nghiệm của Công ty đã được công nhận 13 phương pháp thử theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

© 2010, Công ty Xăng dầu Khu vực I - Petrolimex Hà Nội. Bảo lưu mọi quyền
Địa chỉ: 26 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: (844) 38271400 - Fax: (844) 38272432
Email: info@petrolimexhanoi.com.vn